SIA „Augstceltne” piedāvā augstas kvalitātes un elastīgu tehnisko servisu ēku inženiersistēmām kā arī pilna apjoma nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

Apkalpojam un uzturam ēku inženiersistēmas: elektrotehniskos tīklus un iekārtas, siltumapgādes tīklus, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un iekārtas, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus, vājstrāvu tīklus un drošības sistēmas (ugunsaizsardzības signalizācija, video novērošanas sistēmas, datu un telefonu tīklus). Veicam visplašākā spektra ēku apsaimniekošanu, ieskaitot telpu un teritoriju uzkopšanu, ēku remontu un rekonstrukciju.

SIA „Augstceltne” ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskajā standarta ISO 9001 prasībām. Vairāku gadu gaitā iegūtā pieredze sekmīgi tiek izmantota dažādu publisko objektu apsaimniekošanā, ēku apsaimniekošanas pakalpojumi tiek piedāvāti arī komerciālajām organizācijām.

Uzņēmums lepojas ar ISO 14001 standarta sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas atbilstību starptautisku standarta prasībām.

SIA „Augstceltne” ir viens no nedaudzajiem ēku apsaimniekošas uzņēmumiem, kuram ir piešķirts Industriālās drošības sertifikāts.

Ir izsniegta „Speciāla atļauja” (licence) darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcu gāzēm.

Ir izsniegta licence apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai un apkalpošanai.

 

mobjekti